Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Prinsjesdag 2019

Woningmarkt

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor 2020 gepresenteerd. In tegenstelling tot vorig jaar worden er heel wat maatregelen voor de woningmarkt voorgesteld. VBO is op zich tevreden met de ingrepen die het kabinet eindelijk doet, maar vreest dat een deel van het kwaad al geschied is doordat er jarenlang te weinig nieuwe woningen werden gebouwd. Om die reden is het uitermate belangrijk dat het aanbod aan geschikte woonruimte toeneemt. Om de bouw van woningen aan te slingeren, maakt het kabinet € 1 mld. vrij. Daaronder vallen ook investeringen op het gebied van infrastructuur en leefomgeving, en de stikstofproblematiek. Voor VBO is het in elk geval van belang dat deze bouwprojecten woningen opleveren die tegemoet komen aan de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en het langer thuis wonen van ouderen. Daarom moet de minister, in overleg met gemeenten, de regie pakken en zelf bepalen waar en waaraan het geld wordt uitgegeven.

Stikstofproblematiek

Zowel de zakelijke vastgoedmarkt als de woningmarkt ondervindt hinder van de huidige stikstofproblematiek. Dit nieuwe vraagstuk is urgent en vereist een spoedige aanpak. Er moet een nieuwe stikstofaanpak komen, waarbij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk blijven. VBO verwacht van de overheid dat er zo snel mogelijk duidelijke en concrete oplossingen voor de stikstofproblematiek komen. Daarnaast juicht VBO toe dat bij deze oplossingen het belang van ruimtelijke ontwikkelingen niet uit het oog wordt verloren.

Starters

De starters hebben het al lang heel lastig om passende woonruimte te vinden, en VBO heeft daar in de media ook diverse keren aandacht voor gevraagd. Het Ministerie van Financiën doet op dit moment onderzoek naar de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters, wat hun positie enigszins kan vergemakkelijken. VBO is gevraagd om input te geven voor dit onderzoek naar differentiatie van de overdrachtsbelasting (afschaffen voor starters versus verhogen voor particuliere beleggers).

Sociale huur

Woningbouwcoöperaties die investeren in nieuwe woningen krijgen 10% korting op de verhuurdersheffing. Het is een korting van een € 1 miljard, uitgesmeerd over 10 jaar, en dat gedeeld door het aantal woningcorporaties. VBO vindt het op zich goed dat het kabinet impulsen geeft om de bouw van woningen in alle segmenten aan te jagen (dus ook in de sociale huur), maar maakt zich ook zorgen of wel voldoende aandacht is voor de vrije huurmarkt en dan vooral voor woningen in het midden huursegment (met een huur tussen ca. 700 – 1000 euro).

Duurzaamheid

Woningen

Er wordt een warmtefonds opgericht met subsidies en leningen voor woningeigenaren die duurzaamheidsmaatregelen voor hun woning willen nemen. VBO hoopt dat dit fonds voldoende geld alsmede goede regelingen bevat om verduurzaming voor woningeigenaren betaalbaar te houden.

Duurzame landbouw

Het klimaatakkoord betekent voor de agrarische sector dat er grote veranderingen zullen plaatsvinden die tot een duurzame landbouw moeten leiden. Deze veranderingen vragen ook om een voortuitziende blik. Een klimaatneutraal Nederland in 2050 is noodzakelijk en biedt kansen. Innovatieve bedrijven moeten de ruimte krijgen om deze kansen te kunnen benutten. VBO onderkent het belang van duurzame landbouw en onderstreept het streven om de rekening van de te behalen klimaatdoelen eerlijk te verdelen.

 

Bron: www.vbo.nl

Contact

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op.

043 204 15 43 info@vindmakelaardij.nl info@vindmakelaardij.nl 0478 70 05 10
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×